Adres

43-300 Bielsko-Biała,
ul. Krakowska 248,

Telefon

507 518 775

Email

salusbielsko@gmail.com

EDUKACJA

Edukacja

w naszej Fundacji prowadzona jest przez Ośrodek Edukacji i Bezpieczeństwa w formie mobilnej, stacjonarnej oraz w internecie.

Efektem działania ośrodka jest wdrożenie wielu autorskich programów oraz projektów edukacyjnych przeznaczonych w szczególności dla dzieci, młodzieży i seniorów.
Jakim rodzajem działalności zajmuje się nasz ośrodek:

Edukacja

- edukacja w zakresie otaczających zagrożeń (zagrożenia przeciwpożarowe, czadem, wypadku na lodzie, nad wodą, na rowerze, dopalaczami, zagrożenia związane z atakiem terrorystycznym, kataklizmami, przestępczością),
- edukacja prozdrowotna, w tym pierwsza pomoc,
- edukacja w zakresie poruszania się po drogach,
- edukacja wolontariuszy w zakresie pielęgnacji i opieki nad osobami starszymi,
- edukacja pierwszej pomocy dla zwierząt,
- edukację w zakresie zaradności życiowych,
- i inne

Aktywne formy wypoczynku z elementami edukacji

- Rescue Kids (bezpieczne dzieciaki) zajęcia cykliczne
- „Urodzinki” – zajęcia z elementami profilaktyki przeciwpożarowej i pierwszej pomocy lub w formie ”Grupy Przetrwania” w ramach urodzin dzieci wieku 6-12 lat
- zajęcia edukacyjne w ramach „Szkoły Przygody i Przetrwania” lub „Akademii Małego Strażaka” realizowanych w ramach eventów, wycieczek szkolnych, kolonii, półkolonii i obozów

Stoiska edukacyjne na festynach, eventach i szkoleniach

- stoisko pierwsza pomoc (fantomy, aed, stoisko tematyczne)
- stoisko bezpieczeństwa (alkogogle, gaśnica, namiot ewakuacyjny)
- „Szpital Misiowy” (nauka opatrywania ran na misiach)
- stoisko pomiaru glikemii, ciśnienia tętniczego, tętna, ekg
- pokazy pierwszej pomocy
- pokazy ratownictwa medycznego
- ratowniczo-strażacki tor przeszkód

Działalność w zakresie edukacji prowadziły w formie dzielności odpłatnej lub nieodpłatnej w zależności od posiadanych środków.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami już teraz!